Kosläpp Kosläpp maj 2010

Kalle och Skutte släpper kor med kalvar den 11 maj 2010. 2012 hade vi kosläpp 13 maj, denna gång var korna dräktiga alltså inga kalvar vid själva släppet.

Bildnamn Stenmuren i sommarblom

Stenmurar är det gott om i Småland, likaså hos oss. Dom är lika djupa under mark som höga över och mellan 1-1,5m breda. Alla är handgjorda. Runt huset växer vackra lavar som blommar i olika färger.

Bildnamn Bildnamn Gården från norra sidan
Tuppen och 2 hönor Katten Måns tittar på de nya invånarna.

Evas hönor. Raserna heter Hedemora och dvärgcochins. Just nu inspekteras en del av dom av katten Måns. 

Hönsgården byggdes klart under semestern 2012, nu är det bara en mellanvägg som skall till så har dom både en ytter -och en innergård. Dom värper 1-3 ägg/ dag, och 1½ ägg motsvarar ett vanligt ägg ungefär.

Nya tuppar och hönor på plats

Vi har ca 5 hönor och 1 tupp. Produktionen av ägg kunde varit bättre, hoppas på en förändring. Alla är av rasen dvärgkochins som härstammar från Kina från början.

Röjningsarbete

Röjningsarbetet på våra hyggen kom igång sent på grund av de sena våren. Här ses ett pass i början på maj 2013.